Защо blogthelaw?

Правото не е просто система от правни норми – то е средство за моделиране на обществените отношения, често – реакция на настъпили промени в тях, предизвикателство и призвание.

Не винаги правните норми са това, което гласят. Зад тях често се крият сложни намерения и интереси, а приложението им винаги е „по вътрешно убеждение“.

В крайна сметка правните норми и разпоредби са призвани да бъдат това, което обществените отношения налагат.

Да “блогна” правото е моят начин да споделя своите правни мнения и съмнения, да предложа своя професионален анализ относно конкретни правни разпоредби и съдебна практика, както и относно съответствието на правните разпоредби с обществения интерес.

Желанието ми е статиите, публикувани в професионалния ми блог, да бъдат полезни и интересни и вярвам, че „блогването“ на правото понякога може да бъде сериозно предизвикателство към нормотворчеството и да има за последица утвърждаването на по-добри юридически практики.

Тълкуването на отделни нормативни разпоредби, правните изводи, предложенията de lege ferenda и мненията, поместени в  BLOGTHELAW, изразяват личната ми принципна позиция по коментирания правен въпрос и не следва да се приемат като правна консултация за разрешаването на конкретен юридически казус.

адвокат Кристина Ст. Терзийска